NLFR
   


Verplichte opleiding
Interne of externe trainer?
Interne trainers trainen
Opleidingen registreren
Interims & jobstudenten
Doelstellingen & effecten
Alle neuzen in 1 richting
Beginner
Gemiddeld
Gevorderd
Andere leermethoden
Toepassing op de werkplek
pdf pdf Download het volledige handboek.(pdf 11,5Mb)
U bevindt zich hier: Alle neuzen in 1 richting < Gevorderd

Hoe kunnen we alle geledingen van het bedrijf aan dezelfde opleidingskoord laten trekken?

 

Enkel bedrijven die voortdurend innoveren kunnen de concurrentieslag aan. Innoveren betekent niet alleen nieuwe/betere producten op de markt brengen, maar ook en vooral nieuwe en betere bedrijfsprocessen ontwikkelen. Dat vraagt steeds meer inbreng van alle medewerkers, en daarom is ook steeds nieuwe kennis nodig. Leerprocessen worden dus vitaal voor de toekomst.

Als een medewerker (op gelijk welk niveau) niet meegaat in de beweging van permanent leren en evolueren, dan betekent dat: hij/zij zit niet op de juiste plek.

 

Dat leidt tot frustraties voor de medewerker zelf en voor zijn omgeving.

Samengevat: Het trekken aan dezelfde opleidingskoord kan maar onder twee voorwaarden:

  • Er is een gedeelde visie
  • Alle sleutelposities worden ingevuld door geschikte medewerkers,
Tips

Daag medewerkers uit om zelf te denken over en te werken aan hun toekomst in het bedrijf.

Help medewerkers om stap voor stap naar hun ideale werkplek te evolueren, want dat is ook hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

<< meer tips

Links

IPV Adviescheques

<< meer links

Meer info
Voor alle info over opleiding, begeleiding op maat rond Voedselveiligheid, contacteer Tom De Cock.
   
Beginner Gemiddeld Gevorderd