NLFR
   


Verplichte opleiding
Beginner
Gemiddeld
Gevorderd
Interne of externe trainer?
Interne trainers trainen
Opleidingen registreren
Interims & jobstudenten
Doelstellingen & effecten
Alle neuzen in 1 richting
Andere leermethoden
Toepassing op de werkplek
pdf pdf Download het volledige handboek.(pdf 11,5Mb)
U bevindt zich hier: Verplichte opleiding

Het verplichte karakter van opleidingen Hygiëne en Voedselveiligheid motiveert onze mensen niet.  Als het een herhaling van vorig jaar is zakt de motivatie nog verder onder nul.

 

Wie verplicht aan een opleiding deelneemt, leert meestal niks. Erger nog, men kweekt op die manier een weerstand tegen het onderwerp. Er zijn twee uitwegen:

 

 • Medewerkers die de opleiding vroeger met succes gevolgd hebben vrijstellen van een herhalingsopleiding. Dan moet je wel een (herhaalde) kennistest doen.
 • Je kan medewerkers ook laten kiezen uit alternatieve leervormen of leerwegen: zelfstudie uit een boek of via internet, een discussiegroep...Het leerresultaat (te meten met een test) moet echter steeds hetzelfde minimumniveau halen.
 • Tips

  Laat medewerkers een eigen leerweg kiezen: het resultaat telt, en niet zozeer de leerweg.

  Zorg dat de leerinhoud aansluit bij het werk.

  Links

  Een lijstje met mogelijke leervormen vind je in de brochure p.21

  Zie ook voorbeeld 4 dat besproken wordt in het handboek

  Meer info
  Voor alle info over opleiding, begeleiding op maat rond Voedselveiligheid, contacteer Tom De Cock.
     
  Beginner Gemiddeld Gevorderd