NLFR
   


Verplichte opleiding
Interne of externe trainer?
Interne trainers trainen
Opleidingen registreren
Interims & jobstudenten
Doelstellingen & effecten
Beginner
Gemiddeld
Gevorderd
Alle neuzen in 1 richting
Andere leermethoden
Toepassing op de werkplek
pdf pdf Download het volledige handboek.(pdf 11,5Mb)
U bevindt zich hier: Doelstellingen & effecten

Hoe kunnen we voor opleidingen doelstellingen formuleren en effecten meten?

 

Als je voor een opleiding rond Hygiëne en Voedselveiligheid vooraf scherpe doelstellingen formuleert, en die ook kenbaar maakt, dan wordt voor iedereen duidelijk wat er in de opleiding moet gebeuren: voor de lesgever, voor de cursisten, voor de leidinggevenden.
Maak duidelijk of de doelstellingen slaan op kennis, vaardigheden of attitudes.
Koppel hier meteen aan hoe je gaat evalueren of die doelstellingen bereikt zijn.

 

 

 

  • Voor kennis gebruik je een test met vragen (examen)
  • Voor vaardigheden richt je een praktische proef in.
  • Attitudes kan je beoordelen via observatie op de werkplek.
Tips

Bespreek de doelstelling met alle betrokkenen

Maak vooraf bekend hoe je de leerresultaten gaat evalueren

Links

Hoe formuleer je dergelijke doelstellingen? klik op pp 34-39

Voorbeelden van gedragsindicatoren over Hygiëne en voedselveiligheid zijn gegeven in bijlage 4 pp.49-51

Meer info
Voor alle info over opleiding, begeleiding op maat rond Voedselveiligheid, contacteer Tom De Cock.
   
Beginner Gemiddeld Gevorderd