NLFR
   


Verplichte opleiding
Interne of externe trainer?
Interne trainers trainen
Opleidingen registreren
Interims & jobstudenten
Doelstellingen & effecten
Beginner
Gemiddeld
Gevorderd
Alle neuzen in 1 richting
Andere leermethoden
Toepassing op de werkplek
pdf pdf Download het volledige handboek.(pdf 11,5Mb)
U bevindt zich hier: Doelstellingen & effecten < Gemiddeld

Hoe kunnen we voor opleidingen doelstellingen formuleren en effecten meten?

 

Je kan doelstellingen formuleren op één of meer van de volgende vijf niveaus:

  1. Meetbare verbeteringen voor het bedrijf als geheel
  2. Zichtbare veranderingen op de werkplek
  3. In het werk meetbare verworven competenties van de deelnemers
  4. Slagen in theoretische en/of praktische proeven
  5. Tevredenheid over het verloop van de opleiding.

Als de doelstelling duidelijk en meetbaar geformuleerd is, dan wordt het meten van het effect eenvoudig.

Tips

Kies maximum twee niveaus van doelstellingen.

Formuleer de doelstellingen als acties van de cursisten: na de opleiding realiseren de deelnemers...

Bespreek de doelstellingen vooraf met de lesgever en met de leidinggevende van de cursisten.

Bespreek vooraf hoe je  het gewenste effect gaat meten, wanneer en wie dat gaat doen.

<< meer tips

Links

Je kan die doelstellingen formuleren op één of meer van de niveaus die beschreven zijn in het V-model voedselveiligheid pp 15-20

Over het meten van competenties ivm Hygiëne en voedselveiligheid, zie bijlage 3 pp. 47-48 en bijlage 4 pp. 49-50

<< meer links

Meer info
Voor alle info over opleiding, begeleiding op maat rond Voedselveiligheid, contacteer Tom De Cock.
   
Beginner Gemiddeld Gevorderd