NLFR
   


Verplichte opleiding
Interne of externe trainer?
Interne trainers trainen
Opleidingen registreren
Beginner
Gemiddeld
Gevorderd
Interims & jobstudenten
Doelstellingen & effecten
Alle neuzen in 1 richting
Andere leermethoden
Toepassing op de werkplek
pdf pdf Download het volledige handboek.(pdf 11,5Mb)
U bevindt zich hier: Opleidingen registreren

Hoe registreren we leerprocessen, vooral als ze niet in groep verlopen?

 

De kwaliteitsnormen en de voorschriften voor hygiëne en voedselveiligheid vereisen opleidingen. Deze zijn maar controleerbaar door auditors als er een registratie bestaat. Registreer dus van elke opleiding de nodige gegevens: onderwerp, duur, data, deelnemers, lesgever. Laat deze registratie liefst ondertekenen, minstens door de lesgever en liever ook door de cursisten.
Hou ook registraties bij van alle opleidingen die medewerkers extern volgen.
Het registreren van opleidingsgegevens is ook nodig voor de sociale balans.

Tips

Registreer de aanwezige deelnemers bij het begin van de opleiding of in een pauze, niet aan het einde want dan lopen ze weg.


Stel de aanwezigheidslijsten nooit achteraf samen, dat vraagt veel werk en het lijkt verdacht.


Een elementaire evaluatie van de opleiding geldt ook als registratie, indien ze op naam gebeurt.

Links

Zie ook voorbeeld 4 dat besproken wordt in het handboek

Normen pp.62-63

Een voorbeeld van een evaluatieformulier is gegeven in bijlage 2 p. 46

Meer info
Voor alle info over opleiding, begeleiding op maat rond Voedselveiligheid, contacteer Tom De Cock.
   
Beginner Gemiddeld Gevorderd