NLFR
   


Verplichte opleiding
Interne of externe trainer?
Interne trainers trainen
Opleidingen registreren
Beginner
Gemiddeld
Gevorderd
Interims & jobstudenten
Doelstellingen & effecten
Alle neuzen in 1 richting
Andere leermethoden
Toepassing op de werkplek
pdf pdf Download het volledige handboek.(pdf 11,5Mb)
U bevindt zich hier: Opleidingen registreren < Gevorderd

Hoe registreren we leerprocessen, vooral als ze niet in groep verlopen?

 

Naast formele vormen van opleiding gebeurt er ook heel veel leren op informele wijze, al doende, op de werkplek. Sommige mensen leren veel effectiever op informele wijze dan in georganiseerde settings. De leerresultaten van informeel leren zijn enkel meetbaar en registreerbaar via een beoordeling (test, examen, observatie, peer review...) Hiervoor bestaan in België nog geen officiële systemen.

 

 

Europa streeft naar een systeem van 'credits', dat zijn behaalde leerresultaten die overeenkomen met een studieduur van ongeveer 30 uren, en die onafhankelijk van het gevolgde leerpad. Deze credits zijn natuurlijk ook gesitueerd op één van de 8 Europese kwalificatieniveaus

Tips

Competentiemanagement  is ook een erkenning van doorlopen leerprocessen, zelfs informele. Hou dus registraties bij van beoordelingen

<< meer tips

Links

EFQ overzicht

IPV competentiemonitor

<< meer links

Meer info
Voor alle info over opleiding, begeleiding op maat rond Voedselveiligheid, contacteer Tom De Cock.
   
Beginner Gemiddeld Gevorderd