NLFR
   


Verplichte opleiding
Interne of externe trainer?
Interne trainers trainen
Opleidingen registreren
Interims & jobstudenten
Doelstellingen & effecten
Alle neuzen in 1 richting
Andere leermethoden
Beginner
Gemiddeld
Gevorderd
Toepassing op de werkplek
pdf pdf Download het volledige handboek.(pdf 11,5Mb)
U bevindt zich hier: Andere leermethoden < Beginner

Hoe kunnen we dan andere modellen dan klassikaal leren inzetten,
bijvoorbeeld coaching of peterschap?

 

Wanneer we over opleiding praten, dan denken we vaak meteen aan een klassikaal gebeuren, met een groep en één lesgever. Dat is vreemd, want er bestaan veel alternatieven die vaak eenvoudiger, goedkoper en effectiever zijn. Het is namelijk moeilijk om een groep van cursisten samen te brengen die tegelijk dezelfde leerbehoefte, niveau en leerstijl hebben.

 


De meest voorkomende manier om een nieuweling op te leiden is met behulp van een peter. Deze leervorm is zeer succesvol als de peter zijn taak graag en goed doet. Kies daarom met zorg geschikte vrijwilligers voor het peterschap. Een goede peter/meter heeft het geduld om een nieuweling op diens leertempo en niveau te begeleiden en in vertrouwen zelfstandig te laten worden.

 

Een ander leermodel is zelfstudie. Dat lukt maar bij weinigen, zelfs met goed zelfstudiemateriaal. Ook bij zelfstudie is de rol van een peter (op de werkplek) of coach (veraf) zeer belangrijk om de cursist te volgen, te helpen, te motiveren, bij te sturen.

Tips

Duid nooit een peter/meter aan als Chinese vrijwilliger, nodig ze uit.

Laat de peters/meters niet aan hun lot over, help ze.

Links

IPV-opleiding peterschap: contacteer Els Mertens voor meer informatie.

Introtool: zelfevaluatieinstrument werkplekleren

10 basisregels hygiëne aanleren in 20 minuten.

Meer info
Voor alle info over opleiding, begeleiding op maat rond Voedselveiligheid, contacteer Tom De Cock
   
Beginner Gemiddeld Gevorderd