NLFR
   


Verplichte opleiding
Interne of externe trainer?
Interne trainers trainen
Beginner
Gemiddeld
Gevorderd
Opleidingen registreren
Interims & jobstudenten
Doelstellingen & effecten
Alle neuzen in 1 richting
Andere leermethoden
Toepassing op de werkplek
pdf pdf Download het volledige handboek.(pdf 11,5Mb)
U bevindt zich hier: Interne trainers trainen < Beginner

Hoe kunnen we onze interne trainers trainen?

 

 

De basisregel is: Trainer zijn is een aangeboren passie is, die niet iedereen heeft. Eerst moeten we op zoek gaan naar wie deze passie heeft, en vervolgens kunnen we aan de geschikte kandida(a)t(en) de kans geven om de knepen van dat vak te leren, te ontwikkelen. De passie om trainer te zijn kan immers wel in de genen zitten, maar daarom is de competentie (nog) niet aanwezig.

Tips

Duid nooit een interne trainer aan als Chinese vrijwilliger, nodig er een uit

Geloof nooit dat een trainer geen voorbereiding nodig heeft, dat hij alles kent uit ervaring. Voorzie integendeel voldoende voorbereidingstijd, minstens één uur per lesuur

Stimuleer de interne trainers om af en toe een opleiding 'Train The trainer' te volgen. IPV organiseert dergelijke opleidingen

Links

www.ipv.be 

Meer info
Voor alle info over opleiding, begeleiding op maat rond Voedselveiligheid, contacteer Tom De Cock.
   
Beginner Gemiddeld Gevorderd